افراد علاقه مند به انجام امور خیر و فعالیت های بشردوستانه که تمایل دارند بخشی از هزینه های ارائه خدمات توانبخشی از جمله ارتز و پروتز مددجویان و توانخواهان مرکز جامع را تقبل نمایند، می توانند فرم ذیل را تکمیل و به آدرس ایمیل مرکز ارسال نمایند.

واحد مددکاری مرکز اطلاعات مددجویان متقاضی دریافت کمک را از طریق تماس تلفنی، فکس یا فضای مجازی به آنها منعکس می نماید.

خیرین و نیکوکاران عزیز در صورت تمایل به تقبل هر میزان از هزینه های مددجویان می توانند مبلغ مذکور را به شماره کارت مجازی 9751- 2853 -3374 -6104  بانک ملت شعبه هجرت به نام معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر که منحصرا برای کمکهای خیرین مرکز پیش بینی شده واریز نموده و میزان مبلغ واریزی و فیش مربوطه را به مددکاری مرکز تحویل یا منعکس نمایند تا از هزینه های مددجوی مورد نظر کسر گردد.

به منظور اطمینان خاطر خیرین و افزایش اعتماد آنان، در صورت تمایل و رضایت خود خیرین عزیز می توانند با مددجوی مورد نظر ارتباط تلفنی برقرار نموده و پیگیر وضعیت ارائه خدمات در مرکز باشند.