تخصص روزهای حضور ساعت حضور
دکتر آرش مجد زاده متخصص طب فیزیکی و توانبخشی دوشنبه و چهارشنبه 10 الی 12
دکتر سمیه دلیری متخصص طب فیزیکی و توانبخشی یکشنبه و سه شنبه 30 9 الی 30 12
دکتر مانی مهدوی فوق تخصص جراحی ستون فقرات دوشنبه 12 الی 14
دکتر حمید فرخی فوق تخصص زانو سه شنبه ها (ماهیانه) 8 الی 10
دکتر مهدی مسعودی مقدم متخصص مغز و اعصاب شنبه 30 12 الی 30 14
دکتر صدیقه جعفری متخصص و جراح ارتوپد سه شنبه 10 الی 12
دکتر حمیدرضا دهقان متخصص روانپزشکی دوشنبه 10 الی 12
دکتر مراد کبود مهری متخصص و جراح ارتوپد شنبه 10 الی 12
دکتر محمدرضا فاخری متخصص و جراح ارتوپد دوشنبه 9 الی 11