کلینیک قطع عضو (آمپوتی)

  • مسئول:آقای رضا خداقلی
  • شماره تماس:88201241-5 (داخلی 486)
  • روزهای حضور:شنبه تا چهارشنبه
  • ساعات حضور: 8 الی 16
  • موقعیت:طبقه همکف، ورودی 2
کلینیک قطع عضو (آمپوتی)

درباره کلینیک:

آمپوتاسیون یا قطع عضو به طور کلی به حذف یا برداشتن یک عضو ( دست یا پا ) و یا قسمتی از آن گفته می شود که به علل مختلفی از قبیل تروما، عفونت، برق گرفتگی، سوختگی، دیابت، بیماری های عروقی و سایر موارد اتفاق می افتد. در کلینیک آمپوتاسیون یا قطع عضو، بیمارانی که برای اولین بار بعد از قطع عضو متقاضی دریافت پروتز می باشند، در کمیسیونی که روزهای دوشنبه و چهارشنبه (ساعت 30 9 الی 11) هر هفته با حضور متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، کارشناس ارتوز و پروتز، کارشناس فیزیوتراپی، کارشناس کاردرمانی و کارشناس تغذیه و رژیم درمانی تشکیل می گردد، ارزیابی و بررسی کامل شده و اقدامات درمانی مورد نیاز و نوع پروتز متناسب بیمار تجویز و نهایی می گردد. تذکر: 1. بیمار برای دریافت پروتز، نباید هیچگونه زخم و بخیه ای داشته باشد. 2. بیمارانی که برای اولین بار متقاضی دریافت پروتز اندام تحتانی هستند، در صورت داشتن بیماری قلبی- عروقی، باید از پزشک متخصص قلب و عروق تاییدیه داشته باشند.

اقدامات و خدمات:

تجویز انواع پروتز در کلینیک آمپوتاسیون مرکز جامع توانبخشی پس از انجام معاینات دقیق بیمار در کمیسیون منطبق با شرایط فیزیکی و سبک زندگی فردی و اجتماعی او توسط پروتزیست های مجرب

توانبخشی قبل و بعد از دریافت پروتز

مراحل انجام کار:

1. پذیرش و تشکیل پرونده: ارائه مشخصات فردی و کارت ملی و حضور بیمار جهت پذیرش الزامی می باشد (هنگام تشکیل پرونده در واحد پذیرش کارت سبزی به بیمار داده می شود که به همراه آوردن آن در تمامی مراجعات بعدی الزامی است).

2. ارزیابی بیمار توسط کارشناسان کلینیک آمپوتاسیون یا قطع عضو، ارائه مشاوره به بیمار، تعیین قطعات پروتز، ثبت خدمات یا پروتز مورد نیاز در سیستم و تعیین هزینه

3. پرداخت حداقل نصف هزینه پروتز ( صندوق )

4. نوبت دهی (کارگاه پروتز)

5. قالب گیری، پرو، ساخت

6. پرداخت الباقی مبلغ هزینه و تسویه ( صندوق )

7. تمرین بیمار، چک و کنترل نهایی، تحویل پروتز به بیمار (در حالت عادی و موجود بودن قطعات و مفاصل مورد نیاز ، زمان تحویل پروتز به بیمار بصورت تقریبی حدود 21 روز کاری می باشد و بیمار باید 6-7 مرتبه مراجعه کند).

مدارک لازم:

نسخه یا کارت ملی بیمار و مستندات پزشکی موجود

درمانگران حاضر

آقای بهزاد امینی
آقای بهزاد امینی

خانم نبراس عقیقی
خانم نبراس عقیقی

خانم رویا هاشمی قراکولی
خانم رویا هاشمی قراکولی

آقای رضا خداقلی
آقای رضا خداقلی

آقای محمدحسین سلطانی
آقای محمدحسین سلطانی