کلینیک ارتز

  • مسئول:خانم مینو خانعلی
  • شماره تماس:88201241-5 (داخلی 483)
  • روزهای حضور:شنبه تا پنجشنبه
  • ساعات حضور: از ساعت 8 الی 16، پنجشنبه صبح
  • موقعیت:طبقه همکف، ورودی 2، انتهای راهرو
کلینیک ارتز

درباره کلینیک:

ارتز به وسیله کمک پزشکی گفته می شود که به عملکرد اندام یا عضو کمک می کند و با اهدافی مانند بهبود عملکرد، جلوگیری از پیشرفت بدشکلی، حمایت از عضو یا مفصل آسیب دیده بدن به کار می رود. کلینیک ارتز مرکز جامع توانبخشی هلال احمر در قالب بخشهای ستون فقرات، اسپیلنت و بریس به مراجعین خدمات تخصصی ارائه می نماید.

اقدامات و خدمات:

ساخت انواع ارتز به منظور بهبود عملکرد ستون فقرات و اندام های فوقانی و تحتانی، پس از تجویز پزشک و یا متخصصین توانبخشی و انجام معاینات تخصصی ارتوزیست های مجرب اتاق معاینه در کارگاههای مجزا به شرح ذیل صورت می پذیرد :

2. بخش ارتزهای اندام تحتانی: ساخت تمامی ارتزها و اسپیلنت های مربوط به نگهداری اندام های ضعیف در بیمارانی مانند پولیو میلیت، اصلاح انحرافات اندام ها در کودکان و بیماران دارای اختلالات حرکتی و یا شکستگی های اندام و هم چنین نگهداری و حفظ راستای استخوانهای آسیب دیده در انواع ضایعات ورزشی، پارگی منیسکی و تاندونی در زانو و نیز آسیب های لیگامانی در مچ در این کارگاه انجام می پذیرد.

1. بخش ارتزهای ستون فقرات: ساخت تمامی ارتزهای مربوط به اصلاح انحرافات ستون فقرات، بی حرکت کردن و یا مراقبت از قسمت های ضعیف، دردناک و یا شکستگی های این ناحیه، هم چنین حمایت از بخش های عضلانی و استخوانی در حال بهبود و ارتقاء عملکرد در این کارگاه انجام می پذیرد.

3. بخش ارتزهای اندام فوقانی: ساخت تمامی ارتزها و اسپیلنت های مربوط به حفظ و اصلاح راستای مفاصل انگشتان، مچ و آرنج در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ، آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، انواع شکستگی های اندام فوقانی، دفورمیتی های شانه و سایر اختلالات مشابه در این کارگاه صورت می پذیرد.

مراحل انجام کار:

1. پذیرش و تشکیل پرونده: ارائه مشخصات فردی و کارت ملی و حضور بیمار جهت پذیرش الزامی می باشد (هنگام تشکیل پرونده در واحد پذیرش کارت سبزی به بیمار داده می شود که به همراه آوردن آن در تمامی مراجعات بعدی الزامی است).

2. مراجعه به اتاق معاینه و ارزیابی بیمار توسط کارشناسان و ثبت خدمات یا ارتز مورد نیاز در سیستم

3. پرداخت هزینه ارتز (صندوق)

4. مراجعه به بخش تخصصی مربوطه

5. ارزیابی، قالب گیری (در صورت نیاز)، اندازه گیری

6. ساخت و پرو

7. کنترل نهایی و تحویل وسیله کمکی به بیمار

8. صدور برگه خروج از مرکز (واحد پذیرش)

مدارک لازم:

نسخه و کارت ملی بیمار

درمانگران حاضر

خانم مینو خانعلی
خانم مینو خانعلی

خانم معصومه بنیادی
خانم معصومه بنیادی

خانم معصومه صالحی نی نی
خانم معصومه صالحی نی نی

خانم زهرا هدایتی
خانم زهرا هدایتی

آقای سبحان معصومی
آقای سبحان معصومی

خانم نوشین صدیق مختاری
خانم نوشین صدیق مختاری

آقای خسرو علی نیا
آقای خسرو علی نیا

خانم نسرین شیرازی
خانم نسرین شیرازی

آقای صادق ابدالی
آقای صادق ابدالی

آقای حمید حمیدی
آقای حمید حمیدی

خانم سیده زهرا انوشه
خانم سیده زهرا انوشه

خانم سیده مریم مصلحی
خانم سیده مریم مصلحی

آقای محمدعلی جان افزا
آقای محمدعلی جان افزا

آقای علیرضا طاهری خرد
آقای علیرضا طاهری خرد